هاست


قوانین

قوانین و مقررات استفاده از خدمات میزبانی وب، دامنه و وب سایت لطفا به صورت کامل موارد زیر را مطالعه بفرمائید. رعایت این مطالب برای کاربران الزامیست: در صورت عدم رعایت مقررات، شرکت مجاز است ، سرویس مشتری را بدون عودت هزینه پرداختی قطع نماید. 1. مالکیت سایت : شرکت پند اندیش تنها کسی ...
ادامه


هاست ویندوز 2012

فضا 10 GB فضا 5 GB فضا 2 GB فضا 1 GB فضا 500 MB فضا 250 MB فضا 100 MB هزار تومان 820 هزار تومان 495 هزار تومان 305 هزار تومان 2 ...
ادامه


هاست ویندوز 2003

فضا 5 GB فضا 2 GB فضا 1 GB فضا 500 MB فضا 250 MB فضا 100 MB فضا 50 MB هزار تومان 315 هزار تومان 165 هزار تومان 99 هزار تومان 65  هزار تومان 60  هزار ...
ادامه


هاست لینوکس هلند

فضا 5 GB فضا 2 GB فضا 1 GB فضا 500 MB فضا 250 MB فضا 100 MB فضا 50 MB هزار تومان 385 هزار تومان 270 هزار تومان 180 هزار تومان 120  هزار تومان 70  هزار ...
ادامه


هاست لینوکس حرفه ای ایران

فضا 10 GB فضا 5 GB فضا 2 GB فضا 1 GB فضا 500 MB فضا 250 MB فضا 100 MB تماس بگیرید     تماس بگیرید هزار تومان 495 هزار تومان 305  هزار تومان 165  هزار ...
ادامه


هاست لینوکس ایران

فضا 5 GB فضا 2 GB فضا 1 GB فضا 500 MB فضا 250 MB فضا 100 MB فضا 50 MB هزار تومان 385 هزار تومان 270 هزار تومان 180 هزار تومان 120  هزار تومان 70  هزار ...
ادامه


پیوندهای مرتبط

راهنما