محصولات نرم افزاری

عنوان    :    نرم افزار مدیریت تعمیرات پی پلاس
قیمت    :    ۲۲۰,۰۰۰ تومان



عنوان    :    نرم افزار صدور فاکتور معمولی و ارزش افزوده
قیمت    :    ۱۰۰,۰۰۰ تومان



عنوان    :    پند
قیمت    :    ۱,۰۰۰ تومان



عنوان    :    اپلیکیشن ارسال پیامک از طریق سیم کارت
قیمت    :    ۸۰,۰۰۰ تومان




  • 1