تعرفه ثبت دامنه

تاریخ بروز رسانی: 97/06/10

           پسوند             مدت زمان هزینه ثبت سالیانه (تومان)

ir.

یک سال

10.000

ir. پنج سال 25.000

com.

یک سال

130.000

net. یک سال 180.000
org. یک سال 180.000
co. یک سال 390.000
co.ir. یک سال 10.000
ac.ir. یک سال 10.000
gov.ir. یک سال 10.000
id.ir. یک سال 10.000
net.ir یک سال 10.000
org.ir. یک سال 10.000

با توجه به تغییر قیمت ارز قیمتها قابل تغییر می باشند