دامنه

ir

دامنه‌ ایرانی


com

دامنه‌ی بین‌المللی com.


co

دامنه بین الملی co.


co.ir

دامنه شرکتهای ایرانی


net

دامنه بین المللی net.


org

دامنه بین المللی org.