هاست ویندوز 2012

فضا
10 GB
فضا
5 GB
فضا
2 GB
فضا
1 GB
فضا
500 MB
فضا
250 MB
فضا
100 MB
هزار
تومان
820 هزار
تومان
495 هزار
تومان
305 هزار
تومان
220  هزار
تومان
165  هزار
تومان
120  هزار
تومان
90
پهنای باند
100 GB
پهنای باند
 50 GB
پهنای باند
20 GB
پهنای باند
10 GB
پهنای باند
5 GB
پهنای باند
2.5 GB
پهنای باند
1 GB
زیر دامنه
4 عدد
زیر دامنه
3 عدد
زیر دامنه
2 عدد
زیر دامنه
1 عدد
زیر دامنه
1 عدد
زیر دامنه
1 عدد
زیر دامنه
1 عدد
ایمیل
نامحدود
ایمیل
نامحدود
ایمیل
نامحدود
ایمیل
نامحدود
ایمیل
نامحدود
ایمیل
100 عدد
ایمیل
50 عدد
ASP.NET
4.5 / 4 / 3.5 / 3 / 2.0
ASP.NET
4.5 / 4 / 3.5 / 3 / 2.0
ASP.NET
4.5 / 4 / 3.5 / 3 / 2.0
ASP.NET
4.5 / 4 / 3.5 / 3 / 2.0
ASP.NET
4.5 / 4 / 3.5 / 3 / 2.0
ASP.NET
4.5 / 4 / 3.5 / 3 / 2.0
ASP.NET
4.5 / 4 / 3.5 / 3 / 2.0
6 عدد بانک اطلاعاتی
 Sql Server
5 عدد بانک اطلاعاتی
 Sql Server
4 عدد بانک اطلاعاتی
 Sql Server
3 عدد بانک اطلاعاتی
 Sql Server
2 عدد بانک اطلاعاتی
 Sql Server
1 عدد بانک اطلاعاتی
 Sql Server
 
آمار بازدیدکنندگان
حرفه ای
آمار بازدیدکنندگان
حرفه ای
آمار بازدیدکنندگان
حرفه ای
آمار بازدیدکنندگان
حرفه ای
آمار بازدیدکنندگان
حرفه ای
آمار بازدیدکنندگان
حرفه ای
 
سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش
• کنترل پانل میزبانی وب WebSitePanel
• میل سرور قدرتمند SmarterMail
• وب سرور IIS 8.5
• بانک اطلاعاتی SQL Server 2012